All posts by tof

Velkommen til oss i Volda som student

Avdeling for Kulturfag på Høgskulen i Volda har eitt av dei breiaste kulturfaglege miljøa på bachelornivå i Noreg. Avdelinga har seks bachelorprogram, to faglærarstudium og åtte årsstudium. I tillegg har den vidareutdanningar, halvårsstudium og nettstudium. Avdelinga er organisert i fem seksjonar: