Besøk av Nils Faarlund

I slutten av oktober gjestet Nils Faarlund seksjon for idrett- og friluftsliv ved Høgskulen i Volda. Studentene som går årsstudium i friluftsliv, bachelor i friluftsliv og fordyping i friluftsliv fikk ta del i de filosofiske tankene til Faarlund ved bruk av samtale som metode. Det er nemlig slik at Faarlund holder undervisning preget av deltakelse. Han går bort fra den tradisjonelle foredragsrollen, og inviterer i stedet studetene til dialog og samtale i samlet ring.

nils faarlund, friluftslivbesøk høst 2014, høgskulen i volda
Studentene i samtale med Nils Faarlund.

Nils Faarlund har vært en av de mest markante personene i norsk friluftslivsmiljø siden 1960-tallet, og er fremdeles en viktig stemme i friluftslivs- og naturvern-saker. Han grunnla i 1967 Norges Høgfjellskole i Hemsedal, og i 1972 etablerte han friluftsliv som høyskolefag ved Norges Idrettshøyskole. Han har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sitt arbeid for natur og friluftsliv, bl.a. ble han i 2008 utnevnt til ridder av 1.klasse av St. Olavs Orden for innsatsen han har gjort for den frivillige og profesjonelle redningstjenesten.

nils faarlund, friluftslivbesøk fra tidligere år, høgskulen i Volda, foto av tiril eid rye
Fra tidligere Faarlund-seminar. Foto: Tiril Eid Rye.

Faarlund utfordret studentene til å levendegjøre de gode verdiene i friluftslivet, og til å ta klare standpunkt i forholdet til bruk og vern av natur. Det oppstod mange gode diskusjoner. Slike besøk gir også studentene en unik mulighet til å henvende seg direkte til mannen som preger svært mye av pensum og faglitteraturen de jobber med i utdanningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>