Digital kompetanse og sosiale medier

Medie- og kommunikasjonsteknologi ved Høgskulen i Volda har studentene ved Digital kompetanse i læring  (den gamle “IKT for lærere” ) lært å kvitre. På Twitter finner studentene hverandre og vi har laget en liste over mange gode IKT-pedagoger de kan følge. Ved hjelp av Twitter vil de kunne danne seg et personlig læringsnettverk (PLN) og får hjelp av andre om det trenger dette. I tillegg får de nyheter og tips via Twitter.

Digital kompetanse i læring på Høgskulen i Volda bruker Twitter
Digital kompetanse i læring på Høgskulen i Volda bruker Twitter

LinkedIn

Studentene våre har også lagt seg til LinkedIn hvor de har lagt ut sin “faglige identitet”.  LinkedIn er et profesjonelt sosialt nettverk, som man bruker til å samle og holder orden på kontaker og forbindelser. Her finne du utlyste stillinger, firma kan finne kandidater, og du kan bli oppdaget. Mange kaller LinkedIn en jobbvariant av Facebook.

Digital kompetanse i læring på Høgskulen i Volda bruker LinkedIn
Digital kompetanse i læring på Høgskulen i Volda bruker LinkedIn

Som bruker oppretter du en offentlig profil som består av omtrent den samme informasjonene som er vanlig å sette i en CV. Alle kan invitere hverandre til å bli kontakter og en får tilgang til å se andres kontakter og søke etter personer en kjenner fra før.

Grunnen til at DKL-studenter skal inn hit er for å skape et  nettverket slik at de har gode kontakter når de skal ut og søke nye jobber. Her er gode muligheter til å bli introduksert for nye kontakter.  Statusfeltet som en kjenner igjen fra Facebook kan brukes til å poste faglige relevante nyheter og oppdateringer.  Kontoen kan også enkelt kobles opp mot for eksempel Slideshare og Twitter-konto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>