FORMGIVING, KUNST OG HANDVERK

På Formgiving, kunst og handverk i Volda har vi hovedsak to utdanningar: Faglærar i Formgiving, kunst og handverk og Bachelor i Kunst og handverk. Hos oss møter du mange ulike emne, som til dømes Visuell kommunikasjon, Funksjonell design, Kunst – skaping og formidling, Arkitektur og Objekt i rom. Vi har 8 ulike verkstadar som er døgnopne, alt frå proff maskinpark i sløydverkstaden til ny digital programvare. Du får utvikle deg innanfor kreativt arbeid, bli fortruleg med dine eigne skapande prosessar og arbeide med formidling. Vi utdannar også førskulelærarar og grunnskulelærarar.

Følg oss også på Facebook

Les meir og søk under studietilbod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Høgskulen i Volda; faga musikk, formgjeving, kunst og handverk, idrett, friluftsliv, drama og teater, digital kompetanse i læring, medie og kommunikasjonsteknologi