«Gymmixshow» på Idrettsbygget

FullSizeRender (015)

FullSizeRender (00B)

Fredag hadde studentane som går Årsstudium idrett ved Høgskulen i Volda framsyning av det årlege «gymmixshowet», som markerar avsluttinga på kursa turn og generell koordinasjon. Grupper på 6-8 studentar har siste veka jobba fram flotte koreografiar samansett av grunnleggjande turnelement, parøvingar og lyft, gymnastikk, dans og pyramide. Tilskodarane fekk sjå turnelement frå tradisjonell matteturn som t.d. ruller, handståande, slå hjul, stift, araber og  flikkflakk, parøvingar og lyft der to eller fleire utøvarar utførte stillingar eller dynamiske rørsler i romet, samt sekvensar av dans og i koreografien som danna overgongar, flyt og lyfta fram temaet. Gruppene skulle avslutte med ei felles pyramide, som markerte slutten på koreografien. Tilskodarane som møtte opp på idrettsbygget fekk vere med på ei historisk reise frå 1950 til framtida. Framsyningane viste akrobatikk, kreativitet, originalitet, rørsleglede og flott samarbeid.

FullSizeRender (00F)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>