Idrett

Idrettsfag
Idrettsfag: Stup er ein av aktivitetane du får undervisning i på Idrett Årsstudium i Volda.

Lurer du på korleis kvardagen som idrettstudent kan vere?
Les om arrangement og studentaktivitetar i bloggarkivet.

Idrettsstudiet i hjartet av dei mektige Sunnmørsalpane gir deg opplevingar som du aldri vil gløyme. Naturen  dannar ei naturleg ramme rundt ulike uteaktivitetar. Volda er ei kompakt studiebygd, med korte avstandar, uansett om du ynskjer urbane aktivitetar, eller du vil til fjord og fjell.

Idrettsstudiet ved Høgskulen i Volda har lange tradisjonar og har vorte vidareutvikla sidan 1970. Her kan du starte med idrett årsstudium som gir grunnleggjande innføring i arbeid med idrett, friluftsliv, undervisning og trening. Vidare kan du fordjupe deg og bygge vidare til du har ei 3-årig bachelorgrad.

Høgskulen har glimrande fasilitetar for idrettsaktivitet. Idrettshall, symjehall med stupetårn, ulike treningsbaner, styrketreningsrom og testlaboratorium. Symjing, ballidrett, livredningskurs, turn, alpinteknikkar, kystfriluftsliv og fjellturar er berre noko av det som fargelegg dagane på Idrett. Den utfordrande sunnmørsnaturen dannar ei naturleg ramme rundt ulike uteaktivitetar. På vår glimrande base for kystfriluftsliv på Yksnøya får du møte sunnmørskysten på sitt beste. Studiet er sett saman av eit stort utval praktiske aktivitetar, teoretiske emne og undervisnings- og instruksjonspraksis.


Idrettsfag
Idrettsfag: Fornøgde studentar trenar styrke
Idrettsfag
Idrettsfag: Salaktivitetar med balansering i blinde
Idrettsfag
Idrettsfag: Froskeskudd i handball
Håndball_idrettsfag_volda_kulturfag
Idrettsfag: Stor innsats under kurs i handball
Idrettsfag i Volda
Idrettsfag: Førelesningane krev konsentrasjon
Dans_idrettsfag_volda_kulturfag
Idrettsfag i Volda har undervisning i dans
I bassenget_på idrettsfag_i Volda_- kulturfag
Symjeundervisning kan ver motiverande på idrettsfag
Basketball på_idrettsfag_i Volda_- kulturfag
Basketball med godt forsvarsarbeid på idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag: Skikurs på Bjorli med leik på ski.

Idretsfag i Volda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Høgskulen i Volda; faga musikk, formgjeving, kunst og handverk, idrett, friluftsliv, drama og teater, digital kompetanse i læring, medie og kommunikasjonsteknologi