Playful truth-approach

Playful truth-approach
Volda kulturfag Playful truth-approach masteremne

Playful truth-approach English info here
Leikande sanningstilnærming – Tverrfagleg masteremne
Nytt studietilbod i kulturfag! Undervisning på engelsk

Kva gjer noko sant? Korleis blir sanning definert innafor ulike fag? Kva er det å vere sann? Playful truth-approach vil på ein eksperimenterande og reflekterande måte stille desse spørsmåla. Studiet brukar ulike innfallsvinklar til sanningsomgrepet. Kunstnarlege, dokumentariske, pedagogiske, helsemessige og sosiale. Korleis forstår ein sanning? Korleis er den forståinga knytt til skapande verksemd, kreativitet og menneskeleg vekst?

Studiet vekslar mellom kreativ oppgåveløysing i grupper, framføringar, førelesingar og diskusjonar, og skriftleg refleksjon. Mykje aktivitet blir under utandørs vandringar der ein integrerer sansing, rørsle og tenking. Studiet er samlingsbasert med tre vekesamlingar. Den eine veka blir forhåpentlegvis i Swansea, hos samarbeidspartnaren University of Wales Trinity Saint David.

Førelesarar på Playful Truth-approach er mellom andre:
Professor og komponist Magnar Åm
Professor Tor-Johan Ekeland
Professor og forfattar Jan Inge Sørbø
Førsteamanuensins Pål Aam
Høgskulelektor og filmdramaturg Dag Svein Roland
Dr Paul Jeff (University of Wales Trinity Saint David)
Viual artist Marit Moltu
Professor Magne Espeland

Nokre tema for undervisninga vil vere:
“Introduction to the notion of truth”
“Truth in documentaries”
“Reality in the arts and the arts in reality”
“The truth about being here (making a reflective movie on it)”
“The blessing of insecurity”
“Science as truth project”
“Positivism and the counter-reactions to it”
“Truth in surrealism and truth in music”
“Understanding through trying to express”
“Contact improvisation – practice and reflection”
“Intuition versus instinct in our choice-making”
“Walk in fulfilment”
“Communicating what?”
“Art Asking the Answer. And Answer Asking the Art”
“Space for Presence  + Pictorial Movements ”

More details:
Topics and lecturers in MEI308 Playful truth-approach/Leikande sanningstilnærming 2014:

Composer and professor II Magnar Åm:
-Introduction to the notion of truth.
-Intuition versus instinct in our choice-making.
-Truth in surrealism and truth in music.
-Communicating what?
-Understanding through trying to express.
-Mastering the delicate balance between following and breaking rules, in life, in play, in arts.
-Walk in fulfillment.

NRK journalist Jan Espen Kruse:
-The treatment of truth in a conflict like that between Ukraine and Russia.

Film dramaturgue and university lecturer Dag Svein Roland:
-The truth about being here. (Making a reflective movie on it).

Social-psychologist and professor Tor-Johan Ekeland:
-Science as truth project.

Visual artist Marit Moltu:
-Art asking the Answer. And Answer asking the Art.

Dancer and university lecturer Hilde Rustad:
-Practice and reflection.
-Contact improvisation.

Author and professor Jan Inge Sørbø:
-Positivism and the counter-reactions to it.

Music therapist and university lecturer Øystein Salhus:
-The blessing of insecurity.

Associated professor and conceptual artist Dr. Paul Jeff:
-Truth and Experiment.

Animation historian associated professor Gunnar Strøm:
-Animated truth.

Theatre dramaturgue and university lecturer Nina Elisabeth Bøe:
-Reality in the arts, and the arts in reality.

Associated professor Pål Aam:
-Truth in documentaries.

Playtru_Photo_Christoffer_Vågnes
Photo Christofer Vågnes

Å skape meining – vidareutdanning
Avdeling for kulturfag sine masteremne, Playful truth-approach og Å skape meining, alternerer og blir tilbode som vidareutdanning kvart andre år. Ein kan søkje opptak etter realkompetanse.
Les om ein Å skape meining-student.

Valemne i masterløp
Begge masteremna er godkjende som valemne i masterstudiet Meistring og myndiggjering ved  Institutt for sosialfag. Masteroppgåva kan bygge på eins kunst- og kulturfaglege bakgrunn i dialog med det helse- og sosialfaglege perspektivet.

stad_stund_foto_Marit Moltu
Foto: Marit Moltu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Høgskulen i Volda; faga musikk, formgjeving, kunst og handverk, idrett, friluftsliv, drama og teater, digital kompetanse i læring, medie og kommunikasjonsteknologi