Tag Archives: IKT

FRUKOST I DET GRØNE

Onsdag 19. august inviterte Avdeling for kulturfag til frukost for studentar og tilsette. Dette har vi gjort dei siste åtte åra, og det har vorte ein hyggeleg tradisjon med godt oppmøte. Heldigvis hadde vi vêret med oss, strålande sol frå blå himmel laga den perfekte ramma rundt hendinga.
Dekan Aud Folkestad ønska dei nye studentane velkomen, og tilsette ved Seksjon for musikk bidrog med avslappande taffelmusikk.
IMG_0038

Etter frukosten vart det halde kurs for nye studentar ved Avdeling for kulturfag. Kurset tok føre seg ein del praktisk informasjon studentane sjølve må ta hand om, dei fekk orientering om regelverk og ulike system HVO nyttar, og til slutt fekk dei ei innføring i studieteknikk. Det var bra oppmøte også her. Dette lovar godt, og vi ser med dette fram til studieåret 2015/2016!

IMG_0046     IMG_0049

IKT i barnehagen har laget egen e-bok

IKT i barnehagen
Høgskulen i Volda, IKT i barnehagen

Våren 2015 har studentar på vidareutdanningsstudiet IKT i barnehagen blogga seg til læring. Resultatet vart ei eiga e-bok.

– Å blogge er eit arbeidskrav i emnet Barnehagen i ein digital tidsalder. Formålet er å lære om kvifor og korleis ein kan bruke IKT saman med barnehageborna, fortel emneansvarleg Marianne Hagelia.

Hagelia har lenge sakna meir litteratur om IKT i barnehagen. Ho og studentane bestemte seg difor for å setje saman ulike blogginnlegg til ei eiga e-bok. Denne håper dei kan vere med på å skape blest kring viktigheita av IKT i barnehagen.

– Det er mange som meiner mykje om IKT i barnehagen, utan å ha sett seg inn i kva dette betyr for barnehageborn. Med denne e-boka ynskjer vi å vise at det ikkje berre er nettbrett og datamaskiner – det er også GPS, foto og fuglekasser. IKT kan også brukast til leik som til dømes skattejakt, fortel Marianne.

Les e-boka her.

Problemløsing og læringsprosesser

Dette blogginnlegget er skrevet av Aina Strand som er lærer og tar nå videreutdanning ved Digital kompetanse i læring (DKL)ved Høgskulen i Volda. Du finner hennes blogg her.
I dette blogginnlegget skal jeg se litt på hvordan det siste halvåret har endret mine tanker og arbeidsmåter når det gjelder problemløsing og læringsprosesser i mitt arbeid som lærer.
I arbeidet med siste mappeoppgave ble mitt undervisningsopplegg laget i stor grad basert på elevmedvirkning. Dette er noe som preger mitt arbeid som lærer, jeg ønsker at elevene skal medvirke til arbeidsformer og læringsprosesser der jeg mener dette kan styrke undervisningen. Som relativt ny i læreryrket er det lett å bli for avhengig av læreverk når jeg planlegger undervisning. DKL-studiet har bidratt til å styrke den måten jeg ønsker å arbeide på; med fokus på læreplanmål, ikke læreverk.

 

Når jeg er på let etter nye ideer til verktøy og arbeidsmåter i arbeidet mitt er det internett som i stor grad blir brukt. Youtube har instruksjonsvideoer til de merkligste ting, noe jeg benytter meg av ofte når jeg står fast i tekniske problemer. Gjennom nettstedet Pinterest har jeg nylig funnet gode ideer og inspirasjon til et opplegg vi bruker på 7.trinn for å trene sosial kompetanse. Jeg har også gjennom Pinterest funnet inspirasjon til juleverksted. For å finne teori er det også internett jeg bruker mest. Noen av bøkene vi bruker som pensum på DKL bruker jeg aktivt i arbeidet mitt i tillegg til studiene. Jeg foretrekker den teorien som er praktisk rettet, og som jeg kan bruke umiddelbart.

 

Før jeg startet på dette studiet var det også internett som var min største kilde til teori og inspirasjon. Men gjennom DKL-studiet har jeg lært å bruke det som ligger på nettet på en mer målbevisst og effektiv måte. Jeg vet mye mer om mulighetene nå, og har blitt mer bevisst på hva som er god bruk av ressursene. Mens jeg tidligere kunne gi elevene mine oppgaver kun for teknisk øving, gir jeg nå oppgaver som oppfyller læreplanmål i fag som blir styrket av digitale hjelpemidler. Jeg er også mer bevisst på hvor viktig det er for meg som lærer, (og forelder), å holde meg oppdatert på hva som skjer i den digitale verden. Utviklingen går utrolig fort, og man må være tilstede på flere arenaer på nettet for å kunne henge med. Noen av elevene mine kom for en tid tilbake og spurte om hjelp til å løse en konflikt som hadde oppstått på Snapchat . Siden jeg bruker Snapchat skjønte jeg hva de snakket om, hvilke spørsmål jeg skulle stille, og konflikten ble løst uten problemer.

For å oppsummere kort:  jeg har det siste halvåret blitt enda mer bevisst på viktigheten av å lytte til elevene for å vite hva de er opptatte av og hva som motiverer dem. Slik har jeg jobbet mot dette målet i emneplanen til DKL: “Kandidaten har grunnleggjande kunnskapar om barn og unge sin mediekultur.” (Høgskulen i Volda, 2014)

Kilder:

Høgskulen i Volda. (2014). Emneplan 2014-2015. DKL114N. Hentet fra: http://hivolda.studiehandbok.no/content/view/full/33190

Velkommen til Seminar: Framtidas læring og skule

Framtidas læring og skule

Fra: 27. Oktober 2014 10:00-15:00

framtidens læring og skole3

Stad: Høgskulen i Volda, BK 161 (store aud.)
Vi har fått ny infrastruktur og mange nye digitale tjenester med Internett og dette har endret samfunnet radikalt på få år. Dagen er viet digital kompetanse og teknologien som har endret kommunikasjon og arbeidsmetoder i samfunnet.

Teknologien er i ferd med å endre kunnskaps- og læringsbegrepene; Hva er læring og kunnskap samt hvilke arbeidsmetoder og kompetanser trenger man i det digitale kunnskapssamfunnet? Arne Krokan er sosiolog og Peder Haug er pedagog disse vil gi sine perspektiver på disse utfordringene. Bibsys vil gi et bilde av hvordan digitaliseringen har og vil endre infrastrukturen; hva betyr dette for bibliotekstjenesten, lærere og studenter i fremtiden?Dagen avsluttes av Ludvigsen-utvalget som har sett disse problemstillingene, og har da levert sin første delrapport. Ludvigsen-utvalget er et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden. Se heile programmet her.

Connected educator month i Norge

  • Få flere lærere og skoleledere på nett slik at de ser nytten av å bruke sosiale medier til å dele, lære og bedre egen praksis
Connected educator
Connected educator

Nå er vi i gang!

6. oktober startet det vi kaller “connected educator month” Norway. Tittelen er engelsk fordi konseptet er engelsk, men arrangementet er myntet på skolefolk i Norge. Vi håper på deltakelse fra både skoleledere og lærere. (Les mer her).

Høyskolen i Volda ved Digital Kompetanse i Læring er med på arrangementet og skal delta med diskusjon på Twitter, blogg og delta på konferansen i Sandvika.

Støttespillere og aktive bidragsytere

I oktober lanserer vi ”Connected Educators Month” i Norge. Bak dette prosjektet står NHO, Norsk senter for IKT i utdanning, IKT Norge, Itslearning, NDLA, TV 2 Skole, Elevorganisasjonen, Utdanningsforbundet og Sandvika vgs. Det er Sandvika vgs som er initiativtaker og leder prosjektet.

Selve ideen er hentet fra USA, som arrangerer dette for 3. gang nå i år. Initiativet kom fra kunnskapsdepartementet som så behovet for å få flere lærere på nett. President Obama støttet initiativet og deltok på noen av arrangementene. Mer informasjon om dette finnes på deres hjemmeside «Connected Educator Month».

I år ønsker USA å synliggjøre at dette er et globalt prosjektet og de har derfor oppfordret andre land til deltagelse. Resultatet er at Australia, New Zealand og Norge deltar i dette globale prosjektet.

Mål for arrangementet:

  • Få flere lærere og skoleledere på nett slik at de ser nytten av å bruke sosiale medier til å dele, lære og bedre egen praksis
  • Få flere lærere og skoleledere til å se hvordan digitalt innhold og tjenester kan øke elevenes læringsutbytte.
  • Dele gode eksempler ved instruksjonsvideoer, webinarer og ressurser skolene kan nyttiggjøre seg på planleggingsdager og i etterutdanning av lærere.
  • Støtte og oppmuntre innovasjon og nytenkning på dette området
  • Støtte, oppmuntre og anerkjenne eksisterende ildsjeler

I flere land har man nå fått øynene opp for hvordan vi kan lære i fellesskap ved hjelp av teknologi. Vi ser en voldsom vekst i online kurs, såkalte MOOCs som tilbys fra universitet og høyskoler. Flipped classroom og ressurser på nett hjelper elevene i sin læring og kan gjøre skolehverdagen enklere for læreren. Det handler selvsagt om elevenes læring og deres resultater. Når diskusjonene rundt på arbeidsplassene er sentrert rundt elevenes læring øker sjansen for at elevene oppnår gode resultater. Samfunnet for øvrig er i en konstant endring og skolene ved rektor og lærere plikter å holde seg oppdatert.

Oktober 2014

Hele oktober ønsker vi å tilby en variasjon av aktiviteter lærere og skoleledere kan delta i. Fra webinarer, paneldebatter, konkurranser, Twitter chats, smakebiter av MOOCS, instruksjonsvideoer, kampanjer, diskusjoner og bokklubber. Alle arrangement finner du i menyenkalender. Norske aktiviteter finner du i myenyen aktiviteter i Norge. Du kan selvsagt delta på alle webinarer og online aktiviteter du måtte finne begge steder!

Innlegget her kan også leses på http://cemnorway.org/

Facebook: Connected educators month Norway

Twitter: Hashtag: #cenor14

Prezi-presentasjon av meg sjølv

Toril er student ved DKL (digital kompetanse i læring ved Høgskulen i Volda)


«Dere skal få hoppe rett på! 
Her er første bloggoppgave i DKL114:

Lag en presentasjon av deg selv i levende bilder og lyd, med hjelp av digitale verktøy.»

Med desse orda kasta Albertine og Jon meg, og sikkert fleire, ut på djupt vatn. Etter ei kort idémyldring i hovudet mitt sat eg at med det store spørsmålet «Korleis?». Hadde eg stått i ein dramasal, kunne eg lett ha ordna levande bilder og lyd ved hjelp av levande menneske. Eg er van å arbeide med levande menneske. Dei er greie å regissere. Ingen knappar og program, berre dialog. Men spranget frå å regissere til å redigere er ganske stort. Vertfall for meg. Så eg svarte på spørsmålet «korleis?», med eit nytt spørsmål: «paint?» og deretter byrja eg å le. Eg fann heldigvis lista over moglege verktøy vi kunne bruke før eg kom så langt at eg opna paint, men eg drog ikkje kjensel på nokre av namna, med unntak av Vimeo.

Svogeren min kan slikt som eg no skal lære. Han er min tekniske support, så eg ringte han for å få nokre start-tips. Han byrja også å le då eg fortalte kva eg skulle til med. Etter ein liten prat enda eg opp med å opprette ein konto på Prezi, eit program han meinte å hugse var brukarvennleg for nybyrjarar. Eg innsåg kjapt at eg kom til å få ei ganske bratt læringskurve og sette i gong. «Prezi is a virtual whiteboard that transforms presentations from monologues into conversations: enabling people to see, understand, and remember ideas». (http://prezi.com/about/)

I Prezi finn ein ulike ferdige templates, eller forslag til korleis presentasjonen din kan sjå ut. Ein kan enten velje mellom- og arbeide ut ifrå ein av desse, eller ein kan lage ein sjølv heilt frå botnen. Eg prøvde begge deler, og enda i denne omgang opp med å bruke ein ferdig template som utgangspunkt for presentasjonen min. I Prezi fyller ein eit virtuelt whiteboard med den informasjonen ein vil formidle, før ein så bestemmer kva rekkefølge informasjonen skal visast i. Ein kan legge inn både bilder, film, tekst og lyd. Eg har holdt meg til bilder, tekst og lyd. Når ein er nøgd spelar ein av presentasjonen slik ein gjer med ein powerpoint-presentasjon. Enten trykker ein seg fram frå bilde til bilde, eller ein kan velje autoplay. Prezi er zoom-basert, som vil seie at det blir zooma inn og ut mellom dei ulike lagra elementa i presentasjonen.

De som ser prezi-presentasjonen må trykke ein del for å komme gjennom, med mindre de vel autoplay-4sec nede i høgre hjørne. Eg har laga presentasjonen slik at det skal passe med tida ein treng på å lese/sjå kvart bilete. Eg tok litt av då eg innsåg at kvart enkelt vesle objekt i presentasjonen kunne lagrast som eit eige bilde. Det være seg eit enkelt ord, eller ein bilde-collage. Eg legg difor ut prezi-presentasjonen min, samt link til presentasjonen lasta opp som film i Vimeo for moro skuld. Filmen i vimeo fekk eg hjelp til å lage av teknisk-support svogeren min, så no har eg byrja å lære litt om å klippe film også. Filmen er laga ved å manuelt trykke seg gjennom kvart enkelt bilete i ynskja tempo. Musikken vart lagt på til slutt.
Jon skreiv heldigvis i den første leksjonen her på DKL114, «Enjoy the course and remember to try to FAIL».  Vel, oppdraget er utført! Eg har prøvd å feila i mange timar for å få til denne vesle Prezi-presentasjonen. Eg hugsa at eg måtte finne musikk til fri bruk, cc-lisensiert musikk, men i den skapande prosessen hugsa eg ikkje at det også gjeld for bilete. Det gjekk med nokre timar ekstra sidan eg måtte skifte ut ein heil del av bileta eg hadde brukt. Eg gløymer ikkje det neste gong.
Læringskurva har vore bratt, eg har snubla ein heil del, men det har vore veldig kjekt! Det er lenge sidan eg har arbeidd så konsentrert med ei oppgåve, og eg ser fram til å klatre, snuble og feile mykje meir! Ein ting er sikkert, eg sit att med mykje kunnskap som eg ikkje hadde for tre dagar sidan, då min første tanke om digitalt verktøy var å bruke paint.

 

-Toril

(reblogget fra http://rutorilstudiebloggdkl.blogspot.no/2014/09/prezi-presentasjon-av-meg-sjlv.html)
Prezi-presentasjon

Vimeo: Prezi-presentasjon