Tverrfaglege emne

INFO_FOTO_STUDIESITASJON_Media, IKT og design_ODDBJ_RN KVALVIK_2012_ (4) INFO_FOTO_STUDIESITUASJON_Idrett og friluftsliv_rgb_OLA EINANG_2012_1 INFO_FOTO_STUDIESITUASJON_Drama og teater_rgb_CHRISTOFFER VÅGNES_2012_1

Kunnskap går på tvers! Det gir stor gevinst å arbeide saman med studentar frå andre kulturfaglege retningar, eller utanlandske studentar.

Vi tilbyr tverrfaglege emne på bachelornivå:

From script to screen: The fictional short 
For deg som vil arbeide med manus og kortfilm

Entreprenørskap  i kulturnæringane
For deg som vil realisere idear og etablere eige føretak

Erasport
Idrett for utanlandske studentar

Visuell kommunikasjon ||
Fordjupning i visuelt språk og kommunikasjon med fokus på digitale verktøy

Outdoor media production – Mediating and communicating destinations and experiences
Utandørs medieproduksjon med tøffe ekskursjonar

Creative Commercial Photography
Her lærer du både kunstnarleg og kommersiell fotografering

Vi tilbyr også tverrfaglege emne på masternivå:

Playful truth-approach og  Å skape meining
Korleis blir sanning definert i ulike fag? Korleis skapast meining i kunstnarlege prosessar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Høgskulen i Volda; faga musikk, formgjeving, kunst og handverk, idrett, friluftsliv, drama og teater, digital kompetanse i læring, medie og kommunikasjonsteknologi